API-grensesnitt

API for integrasjon med deres systemer

For deg som ønsker å integrere mobil- og SMS-funksjonalitet i dine systemer

SMS Betaling

SMS Betaling

Grensesnitt for å ta betalt for innhold og tjenester via SMS. Tjenesten kan leveres i Norden, og andre land på forespørsel.
Les mer

SMS Dialog

SMS Dialog

Grensesnitt med ulike løsninger for å ta i mot og sende SMS-meldinger til sluttbrukere i hele verden.
Les mer

SMS Send

SMS Send

Grensesnitt for masseutsendelse av SMS-meldinger til sluttbrukere i hele verden.
Les mer

MMS

MMS

Grensesnitt for mottak og sending av multimediafiler (bilde, lyd og video, lang tekst). Støtter også betaling.
Les mer

Gateway Host

Gateway Host

Ønsker du et eget kortnummer? Vi etablerer og hoster dedikerte kortnummer / systemnummer for kunder på vår tekniske plattform.
Les mer